Moderne behandling for psykiske lidelser og avhengighet

Moderne behandling for psykiske lidelser og avhengighet

awaknclinics2

Hva er psykedelika-assistert terapi?

Våre klinikker tilbyr psykedelika-assistert terapi som behandlingsform for psykiske lidelser og avhengighet. Denne tilnærmingen kombinerer samtaleterapi med behandling med hallusinogene stoffer. 

Denne kombinasjonen har en spesiell effekt på hjernesynapsene som er forbundet med negative tankemønstre, tvang og repetitiv atferd. Kombinasjonsbehandlingen gjør det mulig for pasienten å arbeide med problemer på en måte som vil være vanskelig å oppnå med samtaleterapi alene.

For deg som dessverre har opplevd at tradisjonelle behandlingsmetoder og medisiner feiler kan psykedelika-assistert terapi være et alternativ for å skape endringer i tankemønstret ditt og forbedrer din generelle psykiske helse, samt din livskvalitet og din arbeidsevne. 

Awakn følger behandlingsprotokollen utviklet ved National Institute of Mental Health og de kliniske retningslinjene publisert av American Psychiatric Association. Vi tilbyr en sikker og effektiv behandling, basert på 20 års klinisk forskning og erfaring.

Hva vi behandler:

Våre behandlere vil vurdere om psykedelika-assistert terapi kan være et alternativ for deg. I hovedsak tilbys behandlingen for:

Asset-5-4-1

Avhengighet

En tilstand der man ikke greier å avstå fra å bruke et psykoaktivt stoff til tross for at det medfører betydelige negative konsekvenser.

Asset-5-4

Angstlidelser

En samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er irrasjonell frykt, enten forbundet med bestemte objekter eller situasjoner, eller i en mer ubestemt form preget av vedvarende bekymringer.

Asset-2-6

Depresjon

Stemningslidelse/affektiv lidelse som karakteriseres av vedvarende nedstemthet, tap av glede og interesser og lite energi.

Asset-4-3-1

Spiseforstyrrelser

Samlebetegnelse på lidelser som anoreksia, bulimi og overspising. Lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten.

Asset-3-4

PTSD

En angstlidelse som kan oppstå hos mennesker som har vært utsatt for særlig skremmende og redselsfulle opplevelser.

Hvordan virker psykedelika-assistert terapi?

Avhengighet – som med angst, depresjon, PTSD og overspising – er basert på faste og negative atferdsmønstre i hjernen, ofte konstruert etter traumer.

Hallusinogene stoffer har farmakologiske egenskaper som stimulerer nevroplastisitet i hjernen. Enklere sagt, egenskaper som bidrar til å “dempe” de delene av hjernen som forbindes med negative tanke- og atferdsmønstre og som derfor legge til rette for kognitiv fleksibilitet – muligheten til å skape nye og positive koblinger. Denne tilnærmingen gjør det mulig for pasienten, sammen med en erfaren terapeut, å skape langvarige endringer og bli mer robust for vanskelige tanker og følelser gjennom livet. Kombinasjonsbehandlingen gjør det mulig for pasienten å arbeide med problemer på en måte som vil være vanskelig å oppnå med samtaleterapi alene.

Våre erfarne spesialister tilbyr hovedsakelig en 15 timers behandlingsplan som involverer 7 timer med terapi (samtaleterapi) og fire avtaler med med psykedelika-assistert terapi i en trygg og behagelig setting. 

Psykedelika-assistert terapi er med på å forstyrre negative hjernenettverk, slik at nye, positive forbindelser kan danne seg i deres sted. Vi i Awakn Oslo ser på dette som en redning for enkelte behandlingsresistente pasienter og vi er stolte av å kunne tilby denne behandlingen i Norge i dag.

 

 

Forskning, evidens og forslag til praksis av psykedelika-assistert terapi

ALKOHOLAVHENGIGHET

Behandlingsplanen som tilbys på våre klinikker for dem som sliter med alkoholavhengighet er utviklet og testet gjennom Awakn’s KARE. 

Forskning gjennom Awakn KARE, som utelukkende fokuserer på behandling av alkoholavhengighet, har vist at psykedelika-assistert terapi fører til en lavere tilbakefallsprosent i forhold til placebo, og at den reduserer trangen til skadelig drikking sammenlignet med tradisjonelle behandlingsmetoder.

Mange pasienter har rapportert plutselige og omveltende endringer, –  “det var som å ta av seg alkohol-jakken og henge den inn i skapet for alltid” – og det å bli kvitt alkoholsuget etter mange år. Resultatene av denne studien er publisert i American Journal of Psychiatry. 

Fordi psykedelika-assistert terapi kan adresserer underliggende traumer som er forbundet med destruktive tankemønstre, skaper denne formen for terapi et mulighetsrom for en stor gruppe psykiske lidelser forbundet med underliggende traumer. Vi er nå i forsknings- og utviklingsfasen for en behandlingsplan for spilleavhengighet.

ANDRE PSYKISKE HELSEPROBLEMER

Mange kliniske studier på psykiske lidelser har primært undersøkt effekten av selve medisineringen. Flere tiår med klinisk erfaring og økende empiriske data, viser til positive tilleggseffekter der hallusinogene stoffer kombineres med strukturert terapi. Denne kombinerte tilnærmingen forbereder pasienten på behandlingen og øker sannsynligheten for en positiv opplevelse under selve forløpet. Samtidig økter sjanse for langvarig positiv endring av pasientens psykiske tilstand. Hallusinogene stoffer brukes dermed som et verktøy for å stimulere nevroplastisitet, legge til rette for kognitiv fleksibilitet, og bidra til optimal effekt av terapien. I løpet av det siste tiåret har kliniske studier med rusmiddelbruk og andre psykiske lidelser støttet denne kombinerte tilnærmingen.

Hvordan søker jeg?

Du må svare på, og utfylle et spørreskjema på vår nettside ved undersiden “selvhenvisning”. Det er viktig at alle kvalifikasjonskriteriene oppfylles. Når spørreskjemaet er utfylt kan du registrere din interesse. Vi ber deretter om tilgang til din helsejournal for å sikre at alle opplysninger er korrekte. Våre behandlere vil gjennomgå alle opplysninger og kontakte deg for videre oppfølging og tilby deg behandling hos oss. En vurderingstime ved en av våre klinikker vil tilslutt avgjøre om psykedelika-assistert terapi er aktuelt for deg. 

awaknclinics009

Hvorfor Awakn?

01

Europas første klinikk som tilbyr psykedelika-assistert terapi for behandling av psykiske lidelser og avhengighet.

02


Vårt fokus er på langsiktig endring, ikke et liv i behandling.

03

En ny evidensbasert tilnærming som tilbyr håp for dem som er behandlingsresistente eller som har opplevd at tradisjonelle behandlingsformer har feilet. 

04

Lisensierte klinikker og forskningsprosjekter ledet av verdens fremste eksperter på feltet; psykedelika-assistert terapi og samtaleterapi.

Kan denne behandlingen være noe for deg?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Awakn Clinics Oslo
Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
oslo@awaknclinics.com
Telefon: +47 21 40 38 19

Awakn Clinics London
18 Dukes Road, WC1H 9PY, London, United Kingdom
london@awaknclinics.com
Telefon: +44 207 387 2596

Awakn Clinics Bristol 
1 Regent St, Clifton, Bristol BS8 4HW, United Kingdom
bristol@awaknclinics.com
Telefon: +44 117 985 0439

© 2022 Awakn Life Sciences Corp     |    Cookie Policy    |    Terms and Conditions    |   Privacy Policy 

Back to top Arrow