---
Kliniske studier og forskning – Helsepersonell

GENERELLE KLINISKE STUDIER

KETAMIN-ASSISTERT PSYKOTERAPI

Mens mange kliniske studier med ketamin for behandling av psykiske lidelser har fokusert primært på selve medisinen, tyder flere tiår med klinisk erfaring på dette feltet og økende mengde empiriske data på at positiv og mer varig terapeutisk endring kan oppnås ved å kombinere behandlingen med nøye strukturert terapi før, under og etter ketamin-øktene. Denne kombinerte tilnærmingen hjelper til med å forberede klienten på deres opplevelser, øker sannsynligheten for positive erfaringer, og bidrar til å integrere det de har vært med på for å oppnå langvarig endring. På denne måten brukes ketamin som et verktøy for å stimulere nevroplastisitet, legge til rette for kognitiv fleksibilitet, og optimalisere forholdene for gunstige effekter av terapien. I løpet av det siste tiåret har resultater fra kliniske studier på rusmiddelbruk og andre psykiske lidelser støttet tilnærmingen med å kombinere ketamin og psykoterapi for å bidra terapeutisk og maksimere varig meningsfull restitusjon til et godt liv.

Mathai, D. S., Mora, V., & Garcia-Romeu, A. (2022). Toward Synergies of Ketamine and Psychotherapy. Frontiers in Psychology, 1203.
2022 on combining ACT therapy with ketamine.

Drozdz, S. J., Goel, A., McGarr, M. W., Katz, J., Ritvo, P., Mattina, G. F., ... & Ladha, K. S. (2022). Ketamine Assisted Psychotherapy: A Systematic Narrative Review of the Literature. Journal of Pain Research, 15, 1691.
2022 systematic narrative review of ketamine-assisted psychotherapy.

Grabski, M., McAndrew, A., Lawn, W., Marsh, B., Raymen, L., Stevens, T., ... & Morgan, C. J. A. (2022). Adjunctive Ketamine With Relapse Prevention-Based Psychological Therapy in the Treatment of Alcohol Use Disorder. The American Journal of Psychiatry, appiajp202121030277-appiajp202121030277.
2022 therapy augments effects of ketamine for alcohol use disorder.

Muscat, S. A., Hartelius, G., Crouch, C. R., & Morin, K. W. (2022). Optimized Clinical Strategies for Treatment-Resistant Depression: Integrating Ketamine Protocols with Trauma-and Attachment-Informed Psychotherapy. Psych, 4(1), 119-141.
2022 optimizing ketamine treatment with trauma-informed psychotherapy.

Wilkinson, Samuel T., et al. "Cognitive behavioral therapy to sustain the antidepressant effects of ketamine in treatment-resistant depression: a randomized clinical trial." Psychotherapy and psychosomatics 90.5 (2021): 318-327.
2021 therapy enhances durability of treatment effect.

Greenway, Kyle T., et al. "Integrating psychotherapy and psychopharmacology: psychedelic-assisted psychotherapy and other combined treatments." Expert Review of Clinical Pharmacology 13.6 (2020): 655-670.
2020 review of therapeutic mechanisms to augment effect.

KETAMIN MOT DEPRESJON

KETAMIN MOT RUSLIDELSER

Grabski, M., et al. "Adjunctive Ketamine With Relapse Prevention-Based Psychological Therapy in the Treatment of Alcohol Use Disorder." The American Journal of Psychiatry (2022)
2022 KARE study for alcohol use disorder.
 
Walsh, Zach, et al. "Ketamine for the treatment of mental health and substance use disorders: comprehensive systematic review." BJPsych Open 8.1 (2022).
2022 systematic review of 83 trials.

Worrell, Stephen D., and Thomas J. Gould. "Therapeutic Potential of Ketamine for Alcohol Use Disorder." Neuroscience & Biobehavioral Reviews (2021).
2021 review for alcohol use disorder.
 
Martinotti, Giovanni, et al. "Therapeutic Potentials of Ketamine and Esketamine in Obsessive–Compulsive Disorder (OCD), Substance Use Disorders (SUD) and Eating Disorders (ED): A Review of the Current Literature." Brain Sciences 11.7 (2021): 856.
2021 review for addiction, OCD and eating disorders.
 
Azhari, Nour, et al. "Ketamine-facilitated behavioral treatment for cannabis use disorder: a proof of concept study." The American journal of drug and alcohol abuse 47.1 (2021): 92-97.
2021 ketamine for cannabis use disorder.
 
Strong, Caroline E., and Mohamed Kabbaj. "Neural Mechanisms Underlying the Rewarding and Therapeutic Effects of Ketamine as a Treatment for Alcohol Use Disorder." Frontiers in Behavioral Neuroscience 14 (2020): 225.
2020 mechanisms for ketamine for alcohol use disorder.

Dakwar, Elias, et al. "A single ketamine infusion combined with motivational enhancement therapy for alcohol use disorder: a randomized midazolam-controlled pilot trial." American Journal of Psychiatry 177.2 (2020): 125-133.
2020 ketamine plus motivational therapy for alcohol use disorder.

Dakwar, Elias, et al. "A single ketamine infusion combined with mindfulness-based behavioral modification to treat cocaine dependence: a randomized clinical trial." American Journal of Psychiatry 176.11 (2019): 923-930.
2019 RCT for cocaine dependence.
 
Dakwar, E., et al. "Cocaine self-administration disrupted by the N-methyl-D-aspartate receptor antagonist ketamine: a randomized, crossover trial." Molecular psychiatry 22.1 (2017): 76-81.
2019 RCT for cocaine use disorder.
 
Das, Ravi K., et al. "Ketamine can reduce harmful drinking by pharmacologically rewriting drinking memories." Nature communications 10.1 (2019): 1-10.
2019 ketamine for alcohol use disorder.
 
Ezquerra-Romano, I. Ivan, et al. "Ketamine for the treatment of addiction: Evidence and potential mechanisms." Neuropharmacology 142 (2018): 72-82.
2018 review of ketamine for substance use disorders.
 
Jones, Jennifer L., et al. "Efficacy of ketamine in the treatment of substance use disorders: a systematic review." Frontiers in psychiatry 9 (2018): 277.
2018 systematic review of ketamine for substance use disorders.
 
Morgan, Celia, et al. "Tripping up addiction: the use of psychedelic drugs in the treatment of problematic drug and alcohol use." Current Opinion in Behavioral Sciences 13 (2017): 71-76.
2017 review for substance use disorders.
 
Krupitsky, Evgeny M., et al. "Single versus repeated sessions of ketamine-assisted psychotherapy for people with heroin dependence." Journal of psychoactive drugs 39.1 (2007): 13-19.
2007 ketamine for heroin dependence.
 
Krupitsky, Evgeny, et al. "Ketamine psychotherapy for heroin addiction: immediate effects and two-year follow-up." Journal of substance abuse treatment 23.4 (2002): 273-283.
2002 ketamine for heroin addiction.
 

KETAMIN MOT PTSD, ANGSTLIDELSER OG OCD

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Awakn Clinics Oslo
Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
oslo@awaknclinics.com
Telefon: +47 21 40 38 19

Awakn Clinics London
18 Dukes Road, WC1H 9PY, London, United Kingdom
london@awaknclinics.com
Telefon: +44 207 387 2596

Awakn Clinics Bristol 
1 Regent St, Clifton, Bristol BS8 4HW, United Kingdom
bristol@awaknclinics.com
Telefon: +44 117 985 0439

© 2022 Awakn Life Sciences Corp     |    Cookie Policy    |    Terms and Conditions    |   Privacy Policy 

Back to top Arrow