---
Henvisning av pasient

Hvis du har en pasient som du ønsker å henvise til behandling, ber vi deg som fastlege/psykiater om et kort sammendrag med følgende opplysninger (for pdf klikk her):

1) Somatiske og psykiatriske diagnoser
2) Tidligere psykiatrisk sykehistorie (innleggelser, tidligere behandlinger eks. antidepressiva, stemningsstabiliserende, hypnotika, psykoterapi osv)

3) Medisinliste
4) Vennligst noter dersom pasienten din har noen av følgende diagnoser (mulige ekskluderende faktorer):

  • Psykose (Schizofreni, Bipolar type 1, Rusutløst psykose)
  • Kardiovaskulære tilstander: (Hjerneinfarkt eller -blødning, Angina, Hjerteinfarkt, Hjertesvikt, Ubehandlet hypertensjon, Arrytmi, Forlenget QT-tid)
  • Alvorlig leversykdom, blære- eller nyresykdom
  • Graviditet eller amming

Dokumentasjonen kan gis til pasienten eller sendes direkte til oss via post eller Digipost (Awakn). Vi kaller deretter pasienten inn til en konsultasjon der vi vil vurdere om pasienten egner seg for KAP. Dersom vi kan tilby behandling, vil du motta epikrise etter fullført behandling.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til de kliniske aspektene ved denne behandlingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Awakn Clinics Oslo
Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
oslo@awaknclinics.com
Telefon: +47 21 40 38 19

Awakn Clinics London
18 Dukes Road, WC1H 9PY, London, United Kingdom
london@awaknclinics.com
Telefon: +44 207 387 2596

Awakn Clinics Bristol 
1 Regent St, Clifton, Bristol BS8 4HW, United Kingdom
bristol@awaknclinics.com
Telefon: +44 117 985 0439

© 2022 Awakn Life Sciences Corp     |    Cookie Policy    |    Terms and Conditions    |   Privacy Policy 

Back to top Arrow