Awakn_Clinics

En ny klinisk bevist tilnærming til behandling av mental helse

En ny klinisk bevist tilnærming til behandling av mental helse

lowan-stewart

Dr. Lowan Stewart, leder av Awakn-klinikkene Oslo og den ledende eksperten på dette feltet i Norge

001

Våre klinikker tilbyr psykedelika-assistert terapi som behandlingsform for psykiske lidelser og avhengighet. Denne tilnærmingen kombinerer samtaleterapi med behandling med hallusinogene stoffer. 

Denne kombinasjonen har en spesiell effekt på hjernesynapsene som er forbundet med negative tankemønstre, tvang og repetitiv atferd. Kombinasjonsbehandlingen gjør det mulig for pasienten å arbeide med problemer på en måte som vil være vanskelig å oppnå med samtaleterapi alene.

For deg som dessverre har opplevd at tradisjonelle behandlingsmetoder og medisiner feiler kan psykedelika-assistert terapi være et alternativ for å skape endringer i tankemønstret ditt og forbedrer din generelle psykiske helse, samt din livskvalitet og din arbeidsevne. 

Awakn følger behandlingsprotokollen utviklet ved National Institute of Mental Health og de kliniske retningslinjene publisert av American Psychiatric Association. Vi tilbyr en sikker og effektiv behandling, basert på 20 års klinisk forskning og erfaring.

Snakk med våre eksperter

Hva vi behandler:

Våre behandlere vil vurdere om psykedelika-assistert terapi kan være et alternativ for deg. I hovedsak tilbys behandlingen for:

Asset-5-4-1

Avhengighet

En tilstand der man ikke greier å avstå fra å bruke et psykoaktivt stoff til tross for at det medfører betydelige negative konsekvenser.

Asset-5-4

Angstlidelser

En samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er irrasjonell frykt, enten forbundet med bestemte objekter eller situasjoner, eller i en mer ubestemt form preget av vedvarende bekymringer.

Asset-2-6

Depresjon

Stemningslidelse/affektiv lidelse som karakteriseres av vedvarende nedstemthet, tap av glede og interesser og lite energi.

Asset-4-3-1

Spiseforstyrrelser

Samlebetegnelse på lidelser som anoreksia, bulimi og overspising. Lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten.

Asset-3-4

PTSD

En angstlidelse som kan oppstå hos mennesker som har vært utsatt for særlig skremmende og redselsfulle opplevelser.

Hvordan virker psykedelika-assistert terapi?

Avhengighet – som med angst, depresjon, PTSD og overspising – er basert på faste og negative atferdsmønstre i hjernen, ofte konstruert etter traumer.

Hallusinogene stoffer har farmakologiske egenskaper som stimulerer nevroplastisitet i hjernen. Enklere sagt, egenskaper som bidrar til å “dempe” de delene av hjernen som forbindes med negative tanke- og atferdsmønstre og som derfor legge til rette for kognitiv fleksibilitet – muligheten til å skape nye og positive koblinger. Denne tilnærmingen gjør det mulig for pasienten, sammen med en erfaren terapeut, å skape langvarige endringer og bli mer robust for vanskelige tanker og følelser gjennom livet. Kombinasjonsbehandlingen gjør det mulig for pasienten å arbeide med problemer på en måte som vil være vanskelig å oppnå med samtaleterapi alene.

Våre erfarne spesialister tilbyr hovedsakelig en 15 timers behandlingsplan som involverer 7 timer med terapi (samtaleterapi) og fire avtaler med med psykedelika-assistert terapi i en trygg og behagelig setting. 

Psykedelika-assistert terapi er med på å forstyrre negative hjernenettverk, slik at nye, positive forbindelser kan danne seg i deres sted. Vi i Awakn Oslo ser på dette som en redning for enkelte behandlingsresistente pasienter og vi er stolte av å kunne tilby denne behandlingen i Norge i dag.

 

 

Hvorfor Awakn?

01

Europas første klinikk som tilbyr psykedelika-assistert terapi for behandling av psykiske lidelser og avhengighet.

02


Vårt fokus er på langsiktig endring, ikke et liv i behandling.

03

En ny evidensbasert tilnærming som tilbyr håp for dem som er behandlingsresistente eller som har opplevd at tradisjonelle behandlingsformer har feilet. 

04

Lisensierte klinikker og forskningsprosjekter ledet av verdens fremste eksperter på feltet; psykedelika-assistert terapi og samtaleterapi.

Vil du snakke med teamet vårt for å finne ut mer?

Awakn_Clinics

Awakn Clinics Oslo
Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
oslo@awaknclinics.com

Back to top Arrow