«

Mona Bland

PSYKIATRISK SYKEPLEIER

Mona_01

Mona har over 20 års erfaring som praktiserende sykepleier. Hun fullførte sin bachelorutdanning i Tyskland og spesialiserte seg innenfor feltet psykiatri i Norge.

Mona har jobbet som sykepleier i Tyskland, USA og Norge. De siste årene har Mona arbeidet i det offentlige helsevesenet. Her har hun lang arbeidserfaring med diagnoser som personlighetsforstyrrelser, depresjon, angst, selvskading og avhengighet.

Mona er lidenskapelig opptatt av de relasjonelle aspektene ved psykiatrisk behandling, og hennes fokus er på de individuelle behovene til hver enkelt pasient. Dette var også hennes inngang til ketamin-assistert psykoterapi. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Awakn Clinics Oslo
Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
oslo@awaknclinics.com
Telefon: +47 21 40 38 19

Awakn Clinics London
18 Dukes Road, WC1H 9PY, London, United Kingdom
london@awaknclinics.com
Telefon: +44 207 387 2596

Awakn Clinics Bristol 
1 Regent St, Clifton, Bristol BS8 4HW, United Kingdom
bristol@awaknclinics.com
Telefon: +44 117 985 0439

© 2022 Awakn Life Sciences Corp     |    Cookie Policy    |    Terms and Conditions    |   Privacy Policy 

Back to top Arrow