---
Om behandlingen

Asset-2

Steg 1

Om du er interessert i å gjennomgå ketamin-assistert terapi er det viktig at du leser gjennom vårt informasjonshefte. Den kan du laste ned og lese her. Vi har også en FAQ-side som forhåpentligvis vil kunne besvare alle dine spørsmål.

Steg 2

Når du har lest gjennom kriterielisten, og ser at du oppfyller våre medisinske krav, fullfører du henvisningsskjemaet og sender inn din selvhenvising.

Asset-3
Asset-8-3

Steg 3

For å sikre at ketamin-assistert terapi er riktig for deg vil vi, med ditt samtykke, gjøre en grundig helseundersøkelse. Dette inkluderer innsyn i din journal fra din fastlege, psykolog og/eller annen helseaktør. 

Steg 4

Når alle dine helseopplysninger er godkjent inviterer vi deg til en times samtale på en av våre klinikker, hvor vi sammen med deg bestemmer om denne type behandling er riktig og trygg for deg utifra dine plager, din diagnose, dine erfaringer eller din livssituasjon.

Asset-9-2-1
Asset-2-1

Steg 5

Om ketamin-assistert terapi er den riktige behandlingsmetoden for deg skreddersyr vi en behandlingsplan. Behandlingsplanen består av minimum elleve terapitimer. Fire av timene inkluderer dosering av ketamin under medisinsk overvåking. For alkoholavhengighet vil behandlingsplanen se noe annerledes ut, med ti timer over en periode på fire uker.

Steg 6

Ved bruk av hallusinogener i terapi skjer doseringen intramuskulært. Doseringen vil variere noe etter individuelle ønsker og behov.  Disse timene vil alltid vært ledsaget av din behandler som vil hjelper deg å få mest mulig ut av opplevelsen.

Asset-11-1-1
Asset-12-1-1

Steg 7

Ketamin er et dissosiativt hallusinogen og derfor vil virkningen innebære at sanseinntrykk både fra vår egen kropp og verden omkring oss ”dissosieres” fra hjernens underbevisste og livsviktige funksjoner uten at de sistnevnte undertrykkes. Når hjernen fristilles fra sansenes påvirkning vil en time med samtaleterapi hjelpe deg å gå enda dypere inn i dine negative tankemønstre, og komme til roten av problemer.

Betalingsalternativer

Awakn tilbyr en rekke forskjellige betalingsalternativer. Betaling kan gjøres i sin helhet på klinikken med Vipps eller kredittkort, eller du kan dele opp behandlingskostnaden i overkommelige avdrag. Med Klarna tilbyr vi delbetaling på 6, 12, 24 eller 36 måneder.

Vår prisliste

Innledende vurdering/samtale - 2,900 NOK

Det er essensielt alt alle helsekriterier er korrekt besvart, og at alle journaler har blitt sendt og godkjent før den innledende vurderingen/samtalen. Dette er for å sikre at pasienten blir akseptert og tilbudt korrekt behandling.

Betaling for den innledende vurderingen kan ikke refunderes. Betalingen vil ikke finne sted før alle journaler og helseopplysninger har blitt vurdert. Vi gjør dette for å redusere risikoen for ikke å bli godkjent senere i vurderingsprosessen. Dette er derimot ikke en garanti, vårt medisinske legeteam vil stå for den endelige avgjørelsen basert på hva som er best for pasienten fra et medisinsk ståsted.

Ketamin-assistert terapi - fire betalinger på 17300 NOK

Når vi har mottatt alle opplysninger om deg, og etter din første vurderingstime med legen vil du få tilbakemelding på om vi kan tilby deg behandling.

Behandlingsprogrammet består av terapi før, under og etter ketaminbehandling.

Før første behandling vil du gjennomgå en grundig forberedende fase med to samtaletimer. Disse timene brukes for å bli litt kjent, forberede deg for ketaminbehandlingen og sette gode behandlingsmål for deg.

Hver ketaminbehandling består av to klokketimer. Dette gir deg god tid til å samtale før, underveis og etter ketaminopplevelsen. Psykologen er alltid sammen med deg i hele behandlingen. Hver uke du har behandling får du også en terapitime, enten samme dag, eller dagen etter.

Totalt får du en ketaminbehandling og en terapitime hver uke i 4 uker. Deretter en oppfølgingstime etter 3 uke for å vurdere effekt og videre behandlingsbehov. Totalt utgjør dette 15 timer. Betalingen kan deles i fire på 17300 NOK eller som en samlet betaling på 69200 NOK.

Vi tilbyr redusert pris om din økonomiske situasjonen tilsier det. Vårt team kan diskutere muligheten med deg under din innledende samtale.

Konsultasjonstimer som ikke avbestilles innen 24 timer (i kontorets åpningstid) før planlagt konsultasjon, blir dessverre belastet med gebyr. NB: For konsultasjoner på mandager, må timen avbestilles senest kl. 12.00 fredagen før.

Er denne behandlingen noe for deg?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Awakn Clinics Oslo
Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
oslo@awaknclinics.com
Telefon: +47 21 40 38 19

Awakn Clinics London
18 Dukes Road, WC1H 9PY, London, United Kingdom
london@awaknclinics.com
Telefon: +44 207 387 2596

Awakn Clinics Bristol 
1 Regent St, Clifton, Bristol BS8 4HW, United Kingdom
bristol@awaknclinics.com
Telefon: +44 117 985 0439

© 2022 Awakn Life Sciences Corp     |    Cookie Policy    |    Terms and Conditions    |   Privacy Policy 

Back to top Arrow